Contact us

От права линия към устойчив кръг

Кръговата икономика променя жизнения цикъл на продуктите, но изисква дигитални решения и работа в екосистеми