Contact us

Ели – човекът на втората миля

Да бъдем хора на кауза, а не - на полза, казва Елена Савова, ръководител отдел „Информационни технологии“ в Siemens България, след 30 години в компанията