Contact us

Здрав дух в здраво тяло

Инж. Светлозар Стоицев от отдел „Електрификация и автоматизация“ на направление Интелигентна инфраструктура разкрива колко пъти е кандидатствал за работа в Siemens, как се спасява от рутината в ежедневието и защо се е отказал да емигрира в Канада или САЩ.