Contact us

Рали в галактиката на Siemens

След дигитализацията вървим към хуманизация, убедена е Ралица Рускова, експерт „Подбор на персонала“ в Siemens България