Contact us

Живот в неравноделен такт*

За ръководителя на Човешки ресурси Калина Желева всеки ден е динамичен и различен от предишния