Todorov-motor.png

Жоро, който се надпреварва с вятъра

Георги Тодоров, инженер автоматизация в Европейския център за иновации в сградните технологии, поделя времето си между семейството и любимия мотоспорт