Contact us

От Кремиковци до Лапландия

Инж. Николай Марковски, ръководител на звено в GBS България, наследява предприемаческия дух от баща си, за да се превърне в успешен мениджър на различни поприща