Contact us
alex5

Алекс, която се зарежда от предизвикателствата

Александра Христова, тийм лидер в Центъра за обработка на клиентски поръчки на Siemens, за ролята си на мултифункционален войник, който винаги гледа на живота от светлата му страна, за любимите си спортове и за заплетените казуси