paddle-board

Дзън и изкуството да се управлява … падълборд

Автор: Румяна Парушева, ръководител Комуникации и мениджър Устойчивост