Contact us
boy airport

До Гранада и назад: Три житейски урока, които са приложими и в бизнеса

Автор: Румяна Парушева, ръководител Комуникации и мениджър Устойчивост