Contact us

С помощта на дигиталните близнаци виждате повече от двойно

Дигиталните близнаци на физически активи, заедно със симулацията на вътрешните системи, пестят пари и време и щадят околната среда. Сградите, машините и заобикалящата ни среда стават по-интелигентни, а също и инструментите, които използваме при планирането, изграждането, използването, наблюдението и поддръжката им. Един от най-новаторските подходи днес е цифровият двойник.