Contact us

Да „бабуваш“ на ИИ

Siemens разработва приложения и системи с изкуствен интелект още от 70-те години