Contact us

Да обучиш ИИ

Интервю с Майкъл Мей, ръководител “Анализ на данни и изкуствен интелект” в Siemens, за силата на ИИ и индустриалната метавселена