Бъдещето на индустрията е някъде между облака и периферията