Contact us

"Техниката за автоматизация на Siemens е в центъра на решенията ни"

Инж. Крум Павлов e създател и управител на „Логисофт“, но преди всичко програмист, концептуалист, софтуерен архитект, визионер и иноватор, превърнал фирмата от малка компания във водеща на европейско ниво в областта на индустриалната и интралогистична автоматизация. Разговаряме с него по повод Наградата на германската икономика в категория „Малко и средно предприятие“, която получи „Логисофт“.