Contact us
Rotor

Изследователи в джунглата от данни

Интерпретиране на данни и разбиране на корелациите: изкуственият интелект (ИИ) често може да прави това много по-ефективно от хората. След това можем да използваме резултатите, за да станем по-устойчиви и ефективни, или да разпознаем грешките, преди те да окажат влияние.