Contact us

Директивата NIS 2 - пътят към един по-сигурен дигитален свят

Новите регулации, които ще влязат в сила през 2024 г., изискват от компаниите да инвестират в киберсигурност и по-голяма прозрачност