Contact us

Eмоционална интелигентност за ИИ

Изследователи на Siemens работят върху подобряване на взаимодействието човек-машина, базирано на емпатия