Contact us

Енергийната криза и сградите: как цифровизацията може да помогне

От Дейвид Хопинг, главен изпълнителен директор на Siemens Smart Infrastructure Solutions & Services