Contact us
smart buildings

Що е то система за сграден мениджмънт и има ли почва у нас?

от Димитър Крушовски, инженер Системи за сградна автоматизация