Contact us

Въвеждането на умни технологии изисква промяна в мисленето

Решенията на бъдещето са налични, но трябва да наваксаме в прилагането им, смята Александър Стоянов, ръководител Интелигентна инфраструктура, Siemens България