Contact us
Desigo CC

Какви проблеми произтичат от липсата на система за сграден мениджмънт?

Системата за сграден мениджмънт отдавна вече не е „екстра“ или излишен лукс в съвременните сгради. Тя са необходимост.