Contact us

Eкосистема от партньори открива пътя към "умните сгради"

Siemens България предоставя всеобхватно портфолио и цялостна подкрепа във всеки етап от изпълнението на сградни проекти, споделя инж. Александър Стоянов, ръководител направление „Интелигентна инфраструктура“