Contact us

Разболява ли ви вашето работно място?

Лошото качество на въздуха оказва отрицателно въздействие върху нашите умствени способности, води до неразположение и може да причини заболявания на дихателните пътища и сърдечно-съдовата система. За подобряване на здравето и самочувствието на работното място е крайно наложително качеството на въздуха в сградите да се контролира и управлява.
working at office
Лошото качество на въздуха оказва отрицателно въздействие върху нашите умствени способности, води до неразположение и може да причини заболявания на дихателните пътища и сърдечно-съдовата система. За подобряване на здравето и самочувствието на работното място е крайно наложително качеството на въздуха в сградите да се контролира и управлява.