Contact us

Ефективни регулатори на мощност

Фазорегулиращите трансформатори са важна част от електрическите мрежи, тъй като предотвратяват тяхното претоварване. Заводът за трансформатори на Siemens във Вайц има близо 50 години опит в тази област и с това допринася за стабилността на електропреносната мрежа в Европа.
phasenschieber
Фазорегулиращите трансформатори са важна част от електрическите мрежи, тъй като предотвратяват тяхното претоварване. Заводът за трансформатори на Siemens във Вайц има близо 50 години опит в тази област и с това допринася за стабилността на електропреносната мрежа в Европа.