Contact us

Да направиш невидимото видимо

Изследователски проект на Siemens и Техническия университет в Грац допринася за големия напредък в автоматизираната инспекция на електропреносните мрежи с помощта на дронове. Иновативната измервателна система регистрира важни за проверката състояния, които досега оставаха скрити за човешкото око, и чрез интелигентен снимков анализ ги локализира точно.
drone
Изследователски проект на Siemens и Техническия университет в Грац допринася за големия напредък в автоматизираната инспекция на електропреносните мрежи с помощта на дронове. Иновативната измервателна система регистрира важни за проверката състояния, които досега оставаха скрити за човешкото око, и чрез интелигентен снимков анализ ги локализира точно.