Contact us

Siemens Xcelerator се разраства

Заедно с партньорите и клиентите си Siemens ускорява цифровата трансформация на икономиката с помощта на своята отворена дигитална бизнес платформа Siemens Xcelerator – с всеобхватно портфолио, мощна партньорска екосистема и пазарно онлайн пространство. Целта на платформата е да направи цифровизацията по-лесна, по-бърза и с възможност за надграждане.
Заедно с партньорите и клиентите си Siemens ускорява цифровата трансформация на икономиката с помощта на своята отворена дигитална бизнес платформа Siemens Xcelerator – с всеобхватно портфолио, мощна партньорска екосистема и пазарно онлайн пространство. Целта на платформата е да направи цифровизацията по-лесна, по-бърза и с възможност за надграждане.