Contact us

NIS2 вероятно ще засегне и вас!

Мнозина все още смятат киберсигурността за предизвикателство. Новата директива на ЕС NIS2 ще изисква от компаниите да се справят с това предизвикателство. Тя влиза в сила през октомври 2024 год. и в обхвата ѝ ще бъдат включени както средните и големите предприятия, така и критичната инфраструктура.