Contact us

Търсачка за Интернета на нещата

Вече познаваме уебботовете (търсещи компютърни програми) като тези, използвани от Google. Те „обхождат“ интернет пространството и индексират съдържанието в него. В рамките на международен изследователски проект вече е създадено нещо подобно за Интернета на нещата: „IoTCrawler“. Siemens от своя страна разработи прототип за постигане на гъвкавост в производството и потреблението на електроенергия.