Contact us

В дигиталната градина на закрито

Класическото селско стопанство достигна своя предел. Световното население непрестанно расте, а площта на земеделските земи намалява. В рамките на международен консорциум Siemens търси заедно със своите партньори решения за по-ефективно и екологично чисто производство на хранителни продукти.
water
Класическото селско стопанство достигна своя предел. Световното население непрестанно расте, а площта на земеделските земи намалява. В рамките на международен консорциум Siemens търси заедно със своите партньори решения за по-ефективно и екологично чисто производство на хранителни продукти.