Contact us

Партньорски проект на Siemens и „Джи Пи Стейшън“ предлага гъвкаво заре…

Направление Интелигентна инфраструкура на Siemens България обедини усилия с партньорите си от “Джи Пи Стейшън” ООД (GP Station), за да предложи на настоящите и бъдещите собственици на електромобили у нас комбинация от различни видове станции за зареждане и удобна платформа за отворено плащане.
Направление Интелигентна инфраструкура на Siemens България обедини усилия с партньорите си от “Джи Пи Стейшън” ООД (GP Station), за да предложи на настоящите и бъдещите собственици на електромобили у нас комбинация от различни видове станции за зареждане и удобна платформа за отворено плащане.