Contact us

Центърът за иновации в сградните технологии става European Lead Center…

От 1 октомври 2020 г. Центърът е част от структурата на звеното Global Business Services.
От 1 октомври 2020 г. Центърът е част от структурата на звеното Global Business Services.