Contact us

Безопасни газопроводи

Нефто- и газопроводите са критична инфраструктура със специални изисквания за безопасност. Разработена в Австрия система на Siemens предлага икономически изгодна възможност за наблюдение на тръбопроводите с помощта на изкуствен интелект, с което значително повишава тяхната техническа безопасност.
simatic Rack PC
Нефто- и газопроводите са критична инфраструктура със специални изисквания за безопасност. Разработена в Австрия система на Siemens предлага икономически изгодна възможност за наблюдение на тръбопроводите с помощта на изкуствен интелект, с което значително повишава тяхната техническа безопасност.