Contact us

За по-защитен индустриален интернет на нещата

Дигиталната производствена среда носи със себе си нови предизвикателства за киберсигурността. В рамките на изследователски проект ТУ - Грац и Siemens работят съвместно за защита на индустриалните софтуерни компоненти и за разработване на изисквания към хардуера, за да може софтуерът да работи по надежден начин.