Contact us

Справедливо споделяне

Суверенитет на данните в отворените екосистеми – сътрудничеството между компаниите изисква ясни правила за споделяне на данни.