Дигитални решения за фармацевтичната промишленост

Какви технологии предлага единствената в Европа експериментална инсталация за Индустрия 4.0 в лабораторията „LivingLab“ на територията на Siemens City във Виена.