Contact us

Дигитални решения за опазване на климата

Как прилагането на технологии за цифровизация на сградните инсталации и мрежовата инфраструктура в интелигентния виенски квартал Асперн Зеещат помага за опазването на климата и преминаването на енергетиката към възобновяеми енергийни източници