Contact us

Концептуален проект за по-ефективно сортиране на отпадъци

Ново роботизирано решение в комбинация с изкуствен интелект осигурява автоматизиран и гъвкав процес на сортиране в рециклиращата индустрия. Тази система обаче има много повече възможности.