Contact us

Бизнес пътуване до метавселената

Двама техници се срещат в индустриалната метавселена, за да отстранят повреда в производствена инсталация? Звучи по-утопично, отколкото е.