Contact us

Български инженери разработват и внедряват индустриални транспортни си…

Специалистите от хъба на Siemens във Варна работят по проекти на водещи автомобилни компании за интегриране на автономни колички в производството им