Contact us

Голямото дигитално „въртене“ на бутилки

Колкото различни са продуктите на марката „Хенкел“, толкова много са и изискванията към тяхното производство. С решенията на Siemens за дигитализация „Хенкел“ прави всичко възможно, за да продължи да отговаря на високите изисквания за качество и да повишава ефективността на производството.
bottles
Колкото различни са продуктите на марката „Хенкел“, толкова много са и изискванията към тяхното производство. С решенията на Siemens за дигитализация „Хенкел“ прави всичко възможно, за да продължи да отговаря на високите изисквания за качество и да повишава ефективността на производството.