Contact us
cover story Hi Tech 1 - 2021

Въпрос на доверие

През последната година милиони хора бяха принудени да останат вкъщи, за да се ограничи разпространението на COVID-19. Върху обществените места и сгради падна сянка на недоверие по отношение на сигурността. Пред компаниите стои въпросът, как да върнат доверието на клиентите към техните инфраструктури. Технологиите могат да помогнат за това.