Contact us

С интелигентни 3D-модели към по-голяма продуктивност

Изследователите на Siemens разработват напълно нов метод за обогатяване на 3D-CAD-моделите с допълнителна информация. Тези модели дават възможност за интелигентно производство с непрекъсната интегрирана верига в създаването на продукти.
nuremberg
Изследователите на Siemens разработват напълно нов метод за обогатяване на 3D-CAD-моделите с допълнителна информация. Тези модели дават възможност за интелигентно производство с непрекъсната интегрирана верига в създаването на продукти.