Contact us

Публикации

Техническата експертиза, всеобхватното портфолио и дългогодишният опит на Siemens помагат да се създаде устойчиво бъдеще. В корпоративното списание „Hi Tech“ ще откриете подробна информация, новини и анализи по теми, които илюстрират успеха на Siemens в предоставянето на най-съвременни решения в различни области, включително ИТ, индустрия, финанси, автоматизация, дигитализация, сградни продукти.
publications
Техническата експертиза, всеобхватното портфолио и дългогодишният опит на Siemens помагат да се създаде устойчиво бъдеще. В корпоративното списание „Hi Tech“ ще откриете подробна информация, новини и анализи по теми, които илюстрират успеха на Siemens в предоставянето на най-съвременни решения в различни области, включително ИТ, индустрия, финанси, автоматизация, дигитализация, сградни продукти.