Contact us

Опазването на ресурсите e инвестиция в бъдещето

Siemens използва ресурсите отговорно, в много случаи надхвърляйки изискванията, регламентирани от закона, като по този начин компанията гарантира по-висока защита на климата, запазване на ресурсите и избягване създаването на депа за отпадъци.