Contact us

Зачитане на човешките права

Спазването на човешките права в Siemens e неразделна част от социалната отговорност на компанията.