Contact us

Здравен мениджмънт

Служителите на Siemens правят компанията това, което е тя днес, те са в основата и на успеха й и в бъдеще. Затова тяхното здраве и благосъстояние са от изключителна важност.