Contact us

Разнообразието осигурява по-голяма конкуренция и иновации

Siemens цени високо разнообразието като начин за сътрудничество между различни начини на мислене, произход, опит, експертиза и индивидуални качества на всяко едно ниво в организацията.