Contact us

Декарбонизация

Климатичните промени са отдавна доказан факт. Siemens дава своя принос за опазването на околната среда чрез интелигентните и устойчиви решения, които разработва. Тя е първата в света индустриална компания, която през 2015 г. обяви, че си поставя за цел до 2030 г. да стане въглеродно неутрална. Т. нар. Екологично портфолио на Siemens помага на клиентите й да повишат своята конкурентоспособност, кат…