Contact us

Корпоративна социална отговорност

Корпоративната социална отговорност e основата на ДНК-то на Siemens от самото й основаване преди 175 години. И днес компанията се стреми да допринася за устойчивото развитие на регионите, в които оперира.